Luxaflex = všetko pre detskú bezpečnosť

Ako deti rastú sú stále viac fascinované svojim okolím a vybavením, ktoré sa v ňom nachádza. Bežné domáce spotrebiče, nábytok a ostatné vybavenie domácnosti tak pre deti môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo. Pre Luxaflex je bezpečnosť Vašich detí na prvom mieste. Našou filozofiou je navrhovanie funkčných designových riešení, ktoré zároveň činia Váš domov bezpečným.

Luxaflex podlieha európskej norme EN13120, ktorá upravuje použitie vnútorných žalúzií vrátane zamerania na bezpečnosť výrobkov. Navyše naša spoločnosť vyvíja vlastné ochranné prvky, ktoré sú pre Vaše deti bezpečné a zároveň dekoratívne.

Bezpečnostné rady na záver

Majitelia tieniacej techniky by mali byť vopred oboznámení s bezpečnostnými rizikami, ktoré so sebou daný výrobok nesie. Medzi základné bezpečnostné riziká pri takýchto výrobkoch sa dajú považovať nezabezpečené šnúrky,  vyťahovacie retiazky a drôty a v neposlednom rade ostré hrany. Všetky vyššie uvedené prípady sú pre malé deti možným nebezpečenstvom.

  • Umiestnite nábytok v bezpečnej vzdialenosti od okien tak, aby k nim deti nemali prístup.
  • Nikdy nenechávajte konce šnúrok alebo vyťahovacích retiazok voľne vysieť či ležať na podlahe.
  • Nikdy nenechávajte svoje deti bez dozoru na miestach, kde hrozí riziko úrazu. A to platí aj v prípade, že používate bezpečnostné prvky.